Välkommen till en av Sveriges...
90 mest besökta privatbloggar i kategorin Utbildning
(Bloggportalen, feb-13)
2000 mest besökta privatbloggar alla kategorier
(Bloggportalen, dec-12)

Vi riktar ett stort och varmt tack till alla våra läsare!

Nu hittar du oss också på: Facebook och Twitter (Gå gärna in och Gilla/Följ oss)

lördag 12 januari 2013

(Reviderad) Favorit i Repris: Teckna och Måla Fantasy 1


Del 2 i den lektionsserie Magnus skrev 2010 för sin förra blogg. Säg gärna till när du läst denna lektion och vill att vi ska posta nästa del.
-------------------------------------------------------------------------------


Att använda thumbnails för att planera bilden  
 


Ett bra första steg när du ska börja med en ny bild är att göra några små s k "thumbnails". Det är små (ca 3x5 cm, jag brukar få plats med ungefär åtta stycken per A5-sida), enkla skisser för att prova olika ideér, kompositioner och perspektiv innan man ger sig på den riktiga skissen.

Fördelen med detta är dels att det blir som en slags "brainstorming", en första idé som tecknas, leder vidare till en annan, som i sin tur kan ge ett nytt kreativt uppslag. Det är sällan den första idén eller skissen som är den bästa. Redan här kan mycket viktiga bitar som komposition och valör börja falla på plats. Mer om detta nedan och längre fram i kursen.

Vissa erfarna konstnärer hoppar över det här steget, vissa gör inte ens en blyertsskiss över huvud taget. Men det är min erfarenhet att desto fler "mellansteg" du tar dig tid att göra, desto bättre blir slutresultatet. I synnerhet som nybörjare tror jag att varje delmoment är extra viktigt, eftersom det är så många nya utmaningar som ska övervinnas och problem som ska lösas under projektets gång. Särskilt om det är första gången du provar ett nytt medium som vattenfärg, att färglägga med airbrush eller oljefärg.

Det som är spännande med att skriva den här kursen är att inte ens jag som lärare vet exakt hur den färdiga bilden kommer att se ut. Därför vet jag inte heller i förväg hur många thumbnails jag kommer behöva göra. Generellt sett brukar det bli några stycken, minst tre.

Det enda jag vet i förväg är följande:
- Bilden ska innehålla någon slags fantasybest
- Jag vill ha med ett träd utan löv
- Jag vill ha berg i bakgrunden

Jag tänker mig en bild i liggande format, med besten till höger, med blicken riktad mot vänstra sidan av bilden, där ett gammalt träd ska stå. Men mycket kan ändras när skissandet väl börjar. Så vi kör väl igång!

Jag kommer för bildhanteringens skull att använda mig av det digitala konstprogrammet ArtRage3 i alla moment utom den sista efterjusteringen som jag gör i Photoshop, men det går givetvis bra att teckna på ett vanligt papper. Är du ovan rekommenderar jag ett A5-format, då ett helt A4 kan kännas övermäktigt till en början. Jag föreslår att du i så fall tecknar dina "thumbnails" i en skissbok. På så sätt kan du gå tillbaka och hitta inspiration i eller kanske vidareutveckla en av dina gamla idéer längre fram. Skriv datum, eller åtminstone år och månad, så kan du gå tillbaka och jämföra dina teckningar något halvår senare och se hur mycket du utvecklats. Men nu är det dags att teckna...

Så här blev mina thumbnails. Jag har ringat in den jag tycker bäst om och vill jobba vidare med:Inte helt oväntat blev det den sista av de fyra. Den här gången hade jag grundkonceptet (varelse, träd, berg) klart för mig redan innan och därför handlade det framför allt om att hitta en fungerande komposition.

Som du ser har jag tecknat mycket snabbt och enkelt. Det viktiga här var framför allt att hitta ett lämpligt perspektiv och en bra relation mellan de olika objekten i bilden (varelsen-trädet-bergen).

Överkurs - Komposition 

(Är du nybörjare och det är första gången du stöter på detta kan det vara svårt att förstå den mer teoretiska biten nedan. Jag föreslår att du i så fall hoppar över det och fortsätter med "Nästa steg". Men kom gärna tillbaka och läs igenom detta om några månader igen, när du har blivit mer erfaren.)

Kompositionsmässigt har jag redan i denna enkla thumbnail försökt att tänka på att:
1. Ha några enkla grundläggande geometriska figurer som bilden är uppbyggd med (markerat med blått nedan)
2. Hitta de områden där jag vill att betraktaren ska fokusera sin uppmärksamhet och ett bra sätt att "leda" betraktarens blick genom bilden(markeras med grönt X och pil nedan)
3. Redan nu hitta de områden där mest kontrast och detaljer kommer att behövas (markeras med röda heldragna och streckade linjer). Utanför dessa bör bilden inte vara lika detaljerad.Nästa Steg

När vi hittat en fungerande thumbnail, blir nästa steg att börja vidareutveckla denna till en skiss som senare kan ligga till grund för färgläggningen. I "Blyerts 2: Teckna grundformer" börjar vi teckna grundformerna hos objekten i bilden.

Hoppas du har haft en både rolig och lärorik lektion. Säg ifrån annars! 

Teckna på! :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar